Zásady zpracování osobních údajů

Společnosti breAd. & edible labels s.r.o., se sídlem Jamnická 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28815084, DIČ: 28815084, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56233 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala následující osobní údaje:

 • název firmy,
 • jména a příjmení zástupců a zaměstnanců firmy,
 • telefonní čísla,
 • emailová adresy,
 • adresa sídla firmy,
 • adresy provozoven,
 • fakturační údaje.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let*,* ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@bread.cz nebo dopisu na adresu provozovny Správce – breAd. & edible labels s.r.o., Jamnická 66, 738 01 Frýdek-Místek.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Odhlásit se z odběru newsletteru kliknutím na “Odhlásit” v jeho zápatí.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.