Naši zákazníci


Pořízení technologií společností breAd. & edible labels

Naše společnost breAd. & edible labels s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení technologií společností breAd. & edible labels“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti breAd. & edible labels s.r.o. je pořízení 6 kusů výrobních technologií pro výrobu reklamních etiket a dekorací z jedlého papíru a pro výrobu perníčků zdobených jedlými dekoracemi. Díky těmto technologiím dojde zásadní změně výrobního postupu a zefektivnění výroby.

Cílem a přínosem projektu je rozšíření odběratelské základny, navýšení odbytu společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost